Plenáris előadások

SHAKESPEARE ÉS A REFORMÁCIÓ – SHAKESPEARE REFORMÁCIÓI

Ki merre tart a magyarországi Shakespeare-kutatásban?

JÁGÓNAK VI. projektkonferencia – Szeged, 2017. 10. 5-7.

Plenáris előadások:

Almási Zsolt • egyetemi docens, PPKE BTK
Shakespeare Re-formálva: az adatbázis hermeneutikája

Prof. dr. Fabiny Tibor • egyetemi tanár, KGRE BTK
Luther drámai teológiája és Hamlet, a wittenbergi diák

Földváry Kinga • egyetemi adjunktus, PPKE BTK
Shakespeare reformált uralkodói – utalások az új egyházi és társadalmi rendre a királydrámákban

Prof. dr. Kállay Géza • egyetemi tanár, ELTE BTK
Shakespeare, túlvilág, reformáció

Zenón Luis Martínez • egyetemi docens, a University of Huelva Bölcsészkarának volt dékánja
The Reformation as a Context for Changes in the Poetics of Tragedy: From Humanist Theatrum to Baroque Trauerspiel

Prof. dr. Nádasdy Ádám • egyetemi tanár, ELTE BTK
Hogyan reformálja Shakespeare a történelmet?

 Prof. dr. P. Müller Péter • egyetemi tanár, PTE BTK 
Színháztörténet és Reformáció (kerekasztal)

Pikli Natália • egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Shakespeare és a ‘pápista’ hagyományok és rítusok kalandos története a reformáció Angliájában